آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو

 

ردیف

كميت،دستگاه اندازه­ گيري،سنجه مادي

گستره

بهترین توان اندازه ­گیری آزمایشگاه (±)

1

جابجایی

تا 1000 میلیمتر

[(0.0044*L)+1.8] um

2

نیرو

98KN کشش تا

0.001% to 0.19%

98KN فشار تا

0.14% to 0.28%

---

---

3

سرعت

0.05 to 2500 mm/min

0.01 % to 0.1 %