آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی

   

   

 

 

ردیف كميت، دستگاه اندازه­گيري، سنجه مادي گستره بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)
1 بلوك سنجه Up to 100 mm Grade; 0 , 1 & 2
2 فيكسچر بلوك سنجه Up to 100 mm )0.05+0.0008L) µm (L in mm)
3 بلوك سنجه طول بلند 100 to 500 mm )0.33+0.0005L) µm (L in mm)
4 کالیبراتور بلوك سنجه Up to 100 mm )0.03+0.002D) µm D <10 µm
5 دستگاه يونيورسال كاليبراسيون طول Up to 680 mm قسمت اندازه گيري Up to500 mm )0.07+0.001 L) µm (L in mm) ± 0.06 µm
6 گيجهاي كنترل و برو نروي ساده داخلي (رينگي و دهانه اژدري) و رينگهاي تنظيم ميكرومتر 1.5 to 150 mm )1.1+0.001L) µm (L in mm)
150 to 680 mm )1.2+0.0016L) µm (L in mm)
7 گيجهاي كنترل و برو نروي ساده بيروني (توپي، تخت، كروي) Up to100 mm )0.40+0.0011L) µm (L in mm)
100-680 mm )0.44+0.0011L) µm (L in mm)
8 فیلم ضخامت رنگ Up to 100 mm )0.40+0.0011L) µm (L in mm)
9 فيلر Up to 100 mm )0.40+0.0011L) µm (L in mm)
پين گيج Up to 100 mm )0.40+0.0011L) µm (L in mm)
10 قطعه تنظيم ميكرومتر و گيجهاي ضخامت Up to 100 mm (0.40+0.0011L) µm (L in mm)
100 to 680 mm )0.44+0.0011L) µm (L in mm)
11 گيجهاي برو نرو رزوه خارجي (توپي) Up to 200 mm 0.0028 mm
12 گيجهاي برو نرو رزوه داخلي (رينگي) 3 to 120 mm 0.0028 mm
13 كوليسهاي خارج سنج Up to100 mm )13+0.0066L) µm L in mm
100 to 500mm )13+0.007L) µm L in mm
500 to 2000 mm )13+0.007L) µm L in mm
14 کولیس داخل سنج Up to 100 mm )13+0.0066L) µm L in mm
100 to 500mm )13+0.007L) µm L in mm
500 to 2000 mm )13+0.007L) µm L in mm
15 کولیس عمق سنج Up to 100 mm )13+0.0066L) µm L in mm
100 to 500mm )13+0.007L) µm L in mm
16 ارتفاع سنج Up to 1000 mm )1.8+0.0027L) µm L in mm
17 میکرومتر خارج سنج Up to 100 mm )1.2+0.0066L) µm L in mm
100 to 500mm )1.5+0.0066L) µm L in mm
500 to 2000 mm )1.9+0.0066L) µm L in mm
18 میکرومتر عمق سنج Up to100 mm )0.5+0.004L) µm L in mm
100 to 500mm )1.5+0.0066L) µm L in mm
19 میکرومتر داخل سنج و کلگی Up to 100 mm )1.2+0.0066L) µm L in mm
100 to 500mm )1.5+0.0066L) µm L in mm
500 to 2000 mm )1.9+0.0066L) µm L in mm
20 میکرومتر سه فک 3 to 150 mm )2+0.001L) µm L in mm
150 to 175mm )2.8+0.003L) µm L in mm
21 ساعت اندازه گیری اهرمی Up to 100 mm )0.5+0.004L) µm (L in mm)
اندیکاتور
22 زاویه سنج Up to 360° 1.2´
23 تختی سنج نوری قطر75 mm خطای تختی 0.1µm
24 توازی سنج نوری 100 mm خطای تختی 0.1µm خطای توازی 0.07µm
25 ميكرومتركاليبراتور ساعت Up to 100 mm )0.5+0.004L) µm (L in mm)
26 ترازهاي الكترونيكي 300 mm تا طول 0.002 mm /m يا 0.4" second of arc
27 ترازهاي حبابي مايع در شيشه 300 mmتا طول 0.004 mm /m
28 ميز صفحه صافي 6 m2تا 1.3 µm
29 خط كش Up to 2000 mm )0.024+0.007L)mm L in m
30 متر Up to 5 m )0.031+ 0.003 L) mm L in m
31 گونيای صنعتی تختی Up to 600 mm تختی و مستقیمیµm 2 تعامد 3.2µm توازی 2.8 µm
مستقیمی
تعامد
توازی
32 الك هاي آزمایشگاهی 125 mm اندازه چشمه to 6 µm
33 شابلون شعاع سنج و دنده گام سنج Up to 200 mm 0.015 mm
34 دستگاه اندازه گيري سه بعدي CMM با بلوك سنجه و گيج پله اي Up to 2000 mm )0.25+2.6 L) µm (Lin m)
35 دستگاه اندازه گيري سه بعدي CMM با ليزر Up to 10 m (0.06 µm+0.6 ppm)
36 ماشين هاي ابزار و CNC با استفاده از ليزر خطی خطای Up to 20 m (0.06µm +0.6 ppm)
خطای زاویه ای Up to 15 m ,±175mm/m   (0.2%R +0.5+0.1 L) µm/m L: m
مستقيمي   0.1 to 4 m (0.5%R +0.5+0.15L2) µm L: m
  4 to 30 m   (2.5%R +5+0.015L2) µm L: m
تعامد 0.1 to 30 m (0.5%R +2.5+0.08 L) µm/m L: m
37 پروفايل و ويدئو پروژكتور اندازه گيري Up to 500 mm )0.7+4 L) µm L: m
ميكروسكوپ اندازه گيري Up to 3 mm )0.7+4 L) µm L: m
38 گونياي استاندارد Up to 630 mm 0.6 يا " ±0.003 mm/m
39 خط كش مستقيمي تخت و فلزي Up to 5000 mm 1.3 µm تختي 2.5 µm توازي
40 خط كش مستقيمي چاقوئي Up to 600 mm 2 µm تختي
 • مراجع کالیبراسیون ابزارهای متداول ابعادی نظیر کولیس و میکرومتر

  (گیج بلوک، گیجهای زاویه، فک های فیکسچر)

 • گیج بلوک های طول بلند جهت کالیبراسیون ابزارهای با گستره اندازه گیری بزرگ و دستگاه های اندازه گیری سه بعدی

  این گیج ها خود در لکسر در گرید های 0و1و2 کالیبره میشوند

  در سطح دنیا گرید K  از این گیج بلوک ها تا 2 سال پیش در آزمایشگاه های آکردیته هم کالیبره میشدند اما اکنون به دلیل منسوخ شدن روش استفاده از لیزراینترفرومتر و پراب تماسی بصورت همزمان و جایگزین شدن آن با روش لیزراینترفرومتری مستقیم تنها این کار در آزمایشگاه های فیزیک ملی کشور ها انجام میشود و آزمایشگاه دیگری (البته بجز ایران !! ) قادر به انجام این کار نیست.

  در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص یا مشاهده موردی از مغایرت در خصوص توضیحات بالا با واقعیت با ما تماس بگیرید.

 • مجموعه متنوعی از رینگ ها در اندازه های مختلف برای کالیبراسیون داخل سنج ها و سایر تجهیزات

 • تراز دوقلو جهت کالیبراسیون میزهای صفحه صافی

 • گونیاهای مرجع گرانیتی، کالیبراتور عدسی های صافی سطح

 • کالیبراتور یونیورسال برای کالیبره کردن انواع گیجهای برو و نرو ساده و رزوه (داخلی و خارجی) و گیج بلوک های طول بلند

  نام دستگاه DMS 680 و ساخت ایتالیا Microrep

  مشابه این دستگاه بعضا در برخی از آزمایشگاه های دیگر نیز استفاده میشود اما به دلیل چینی بودن تکرار پذیری و دقت این دستگاه را نمی تواند تامین کند.

  ساده ترین راه پی بردن به اصل یا کپی بودن آن نرم افزار آن میباشد.

   

 • کالیبراتور گیج بلوک جهت کالیبره کردن انواع گیج بلوک ها تا گستره 100 میلیمتر و به روش عمودی

  ساخت TESA سوییس

  این دستگاه با گیج بلوک های گرید K کار میکند و باید حتما با این گرید مورد استفاده قرار گیرد

  خود این دستگاه باید توسط گیجهای گرید K مخصوص 11 پارچه کالیبره شود( لطفا به توضیحات مربوط به این گیج خاص مراجعه فرمایید)

 • کالیبراسیون خط کش و متر ساخت شرکت لکسر با درستی 10 میکرومتر

  این دستگاه دقیقا مشابه یک CMM در یک بعد میباشد و خود به روش لیزر اینترفرومتری کالیبره میشود.

 • دستگاه لیزر اینترفرومتر شماره 1 لکسر

  توانایی اندازه گیری تا طول 40 متر و ریزنمایی 0.001 میکرومتر

  جهت دیدن دستگاه جدید تر با درستی بهتر و گستره بیشتر به عکسهای بعدی نگاه کنید

 • خط کش شیشه ای مرجع برای کالیبراسیون ویدئو و پروفایل پروژکتور

 • رده بالاترین گیجهای مخصوص کالیبراسیون کالیبراتورهای گیج بلوک (UPC)

  این مجموعه فقط میتواند در آزمایشگاه فیزیک ملی آلمان PTB با درستی 10 نانومتر کالیبره شود و در کالیبراسیون کالیبراتورهای گیج بلوک به کار رود.

  برخی از شرکتها با گیجهای مشابه و با عدم قطعیت بالا تر 30 نانومتر اقدام به این کار میکنند که درست نیست.

  به منظور دریافت استاندارد وکسب اطلاعات بیشتر با لکسر تماس بگیرید

 • عدسی های صافی سطح برای کنترل توازی فک های میکرومتر

 • رده بالاترین گیج بلوک های کالیبره شده به روش لیزر اینترفرومتری(گرید K)  که به همراه کالیبراتور گیج بلوک UPC برای کالیبره کردن سایر گیج بلوک ها استفاده میشود

  این مجموعه و 2 ست دیگر از جنس های فولاد و تنگستن کارباید قابل ردیابی به UKAS انگلستان میباشد.

 • میز سینوسی جهت کالیبراسیون ترازها

 • میز سینوسی

 • نمایشگر دستگاه DMS 680