آزمایشگاه کالیبراسیون جرم

   

ردیف كميت، دستگاه اندازه­گيري، سنجه مادي گستره بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)
1 وزنه ها 1mg +0.010mg
2mg +0.010mg
5mg +0.010mg
10mg +0.011mg
20mg +0.011mg
50mg +0.011mg
100mg +0.012mg
200mg +0.018mg
500mg +0.013mg
1g +0.015mg
2g +0.017mg
5g +0.025mg
10g +0.025mg
20g +0.036mg
50g +0.049mg
100g +0.092mg
200g +0.222mg
500 +1.1mg
1kg +1.2mg
2kg +1.7mg
5kg +5.2mg
10kg +8.0mg
2 دستگاههاي توزين غير خودكار: شامل:(ترازوهاي آزمايشگاهي دیجیتال و آنالوگ) 1 mg ~ 17 kg Class (I)
Up to 35 kg Class (II)
100 g ~ 10000 kg Class (III, IIII)
 • ترازوی بسیار دقیق ساخت سوییس

 • کمپراتور برای وزنه های سنگین

  این دستگاه به همراه وزنه های کلاس E2 , E1 به کار میرود

 • نمایی از دو کمپراتور با میز سنگی مخصوص جهت جلوگیری از لرزش

 • مجموعه متنوعی از وزنه های کلاس E2 در گستره های پایین تا بالا

  1mg تا 10Kg

 • وزنه های مرجع کلاس E2

 • وزنه های مرجع کلاس E2

 • وزنه های کاری و قابل استفاده در سرویس های پرتابل کلاس F1

 • کمپراتور بسیار دقیق برای وزنه های سبک

  این دستگاه به همراه وزنه های مرجع کلاس E2 , E1 بکار میرود