آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

   

ردیف كميت، دستگاه اندازه­گيري، سنجه مادي گستره بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)
1 ثباتها ،تست گیجها و گیجهای الکترو مکانیکی(فشارو خلاء) -0.85 to 1100bar 0.014 % rdg
2 ترانسميتر فشار 0.03 to 1100bar 0.029 % rdg
3 ترانسدیوسر فشار 0.03 to 1100bar 0.018 % rdg
4   گیجهای فشار و خلاء سوئیچهای فشار و خلاء گیجهای مختلط و شیرهای اطمینان   -0.85 to -0.03 bar 0.49 % rdg
350 mbar to 30 0.008 % rdg
0.35 to 700bar 0.048 % rdg
  • دستگاه DeadWeight Tester با گستره کاری تا فشار 1100 بار

  • دستگاه DeadWeight Tester  برای کالیبراسیون گیجهای فشار پایین (mbar) و گیجهای خلا بصورت همزمان

  • DeadWeight Tester ساخت شرکت Pressurements انگلستان قابل ردیابی به آزمایشگاه فیزیک ملی انگلستان NPL

  • دستگاه کالیبراتور DeadWeight Tester  و Hand Pump برای کالیبراسیون گیجها بروش مقایسه ای

  • مجموعه ای کامل از تست گیجهای با درستی های متفاوت برای کالیبراسیون پرتابل به روش مقایسه ای

  • دو نمونه از کالیبراتورهای پرتابل برای گیجهای فشار پایین و خلا

  • نمونه هایی از تست گیجهای دیجیتال در گستره های مختلف