آزمایشگاه کالیبراسیون دما

ردیف كميت، دستگاه اندازه­گيري، سنجه مادي گستره بهترین توان اندازه­گیری آزمایشگاه (±)
1 دماسنج مايع در شيشه -40 to -10° C 0.02°C
-10 to 110° C 0.01°C
110 to 125°C 0.03°C
125 to 300°C 0.02°C
2   دماسنج عقربه اي دو فلزي -40 to -10°C 0.02°C
-10 to 110°C 0.01°C
110 to 125°C 0.03°C
125 to 300°C 0.02°C
3 دماسنج عقربه اي پرشده -40 to -10°C 0.02°C
-10 to 110°C 0.01°C
110 to 125°C 0.03°C
125 to 300°C 0.02°C
4 دماسنجهای مقاومتی -40 to -10°C 0.02°C
-10 to 110°C 0.01°C
110 to 125°C 0.03°C
125 to 300°C 0.02°C
300 to 660°C 0.26°C
5 دماسنج های محیطی -20 to 0°C 0.23°C
Up to 60°C 0.19°C
60 to 100°C 0.24°C
6 ترموكوپل -40 to -10°C 0.02°C
-10 to 110°C 0.01°C
110 to 125°C 0.03°C
125 to 300°C 0.02°C
300 to 660°C 0.26°C
660 to 1100°C 1.30°C
1100 to 1200°C 2.30°C
1200 to 1500°C 3.80°C
7 MFI(MFR-MVR) 125 to 660°C 0.01°C
8 محيط هاي دمايي شامل: ترمال سايكلر، روtoري ،انكوباتور معمولي، انکوباتور، انكوباتور كوپان انكوباتوريخچالدار انكوباتورCO2 ، كوره آزمايشگاهي ، كوره صنعتي، كاليبراتورهاي بلوكدار (كوره و درايول)، ، آون، بن ماري معمولي، بن ماري شيكردار، بن ماري يخچالدار، اتوكلاو، يخچال ، فريزر، حمام هاي سيال، MFI، گرمخانه، سردخانه، هيتر بلوك ،HDT VICAT ،سالت اسپري و... -80 to -40°C 0.08°C
-40 to -10°C 0.02°C
-10 to 110°C 0.01°C
110 to 125°C 0.03°C
125 to 300°C 0.02°C
300 to 660°C 0.26°C
660 to 1100°C 1.30°C
1100 to 1200°C 2.30°C
1200 to 1500°C 3.80°C
9 دماسنجهای غیر تماسی 50 to 500°C 0.26°C to 0.74°C
500 to 1200°C 0.74°C to 4.12°C
10 نشان دهنده های دمایی ترموکوپلی R Up to 1768.0°C 1.045°C
S Up to 1768.1°C 1.090°C
B Up to 1819.9°C 1.050°C
J Up to 1199.9°C 0.587°C
T Up to 399.9°C 0.585°C
E Up to 999.9°C 0.582°C
K Up to 1391.9°C 0.494°C
U Up to 600.0°C 0.763°C
L Up to 899.9°C 0.608°C
N Up to 1299.9°C 0.490°C
M Up to 1399.9°C 0.950°C
C Up to 2314.9°C 0.869°C
D Up to 2314.9°C 0.789°C
G2 Up to 2314.9°C 0.945°C
11 نشان دهنده های دمایی مقاومتی Pt 100 -200 to 849°C 0.346°C
Pt 200 -200 to 266°C 0.174°C
266 to 849°C 2.078°C
Pt 500 -200 to -51°C 0.061°C
-51 to 849°C 0.808°C
Pt 1000 -200 to 849°C 0.346°C
Ni 100 -60 to 249°C 0.289°C
 • مجموعه ای از محیط های گرمایشی و سرمایشی پرتابل و آزمایشگاهی

 • نمایی از آزمایشگاه دمای شرکت لکسر

  چمبر دما و رطوبت به همراه کوره ها و محیط های کالیبراسیون

 • ایجاد همزمان دو دما جهت سرعت بخشیدن به کار

 • Dry Block

 • سه مدل از محیط های کالیبراسیون پرتابل

  از معروف ترین برند های دنیا ISOTECH ,HART SCIENTIFIC

 • چمبر دما و رطوبت، کوره های کالیبراسیون آزمایشگاهی

 • حمام کالیبراسیون بسیار دقیق آزمایشگاهی

  ساخت شرکت HART SCIENTIFIC

 • یکی از ترموکوپل های نوع S

  مرجع آزمایشگاهی به همراه Cold Junction External

 • دماسنج فوق دقیق با امکان خواندن انواع سنسورهای دمایی

  Hart Scientific Black Stack

 • دماسنج دقیق Hart Scientific

 • مجموعه ای از سنسورهای دمایی

  SPRT,RTD,Type S Thermocouple

 • مجموعه ای از انواع دماسنج های چند کاناله (8 و 4 کاناله) جهت اندازه گیری و محاسبه پارامترهای محیطها نظیر Stability , Uniformity

 • RTD یا PRT چهار سیم یکی از مراجع رده دوم لکسر

 • RTD چهار سیمه ساخت Hart Scientific

 • یکی از دقیق ترین سنسورهای شرکت لکسر و ساخت Hart Scientific

  SPRT با غلاف کوارتز

 • سنسور SPRT با غلاف کوارتز و سنسور از جنس پلاتین ، کالیبره شده در سوییس

 • سنسور HTPRT

 • ترموکوپل نوع S ساخت ISOTECH

 • ترموکوپل نوع S دوم با غلاف سرامیکی و External Cold Junction

 • External Cold Junction

 • ترموکوپل اول نوع S ساخت Hart Scientific