لکسر در راستای ارایه خدمات کاملتر به مشتریان خود سرویس تست ماشین ابزار و دستگاه های CNC توسط بال بار (Ball Bar) را به گستره فعالیتهای خود افزود.

از این پس مشتریانی که علاقمند هستند وضعیت دستگاه های خود را توسط بال بار کنترل نمایند و منحنی های عملکرد ماشین خود را در اختیار داشته باشند میتوانند از این سرویس بهره مند شوند.

لکسر همچنین برای مشتریانی که پس از روشن شدن وضعیت دستگاه خود تمایل به اصلاح خطاها و رفع ایرادهای ماشین دارند نیز سرویس هایی در نظر گرفته است.

این سرویس در کنار تست لیزر و کالیبراسیون دستگاه ها میتواند بسیاری از اشکالات تولید را مشخص و رفع نماید.