مشتریان شرکت لکسر میتوانند با وارد شدن به منوی تخفیف/پیش پرداخت از این خدمات بهره مند شوند.

برای اولین بار ایده اختصاص وقت به مشتریان و ارایه تخفیف در صورت پیش پرداخت توسط لکسر راه اندازی شد.

ما معتقدیم شرکت های خوب کم نیستند، پس شرکتهایی که با برنامه هستند و میدانند در چه زمانی کالیبراسیون ابزارهایشان فرا میرسد و در کار خود دقیق هستند مستحق تشویقند و میتوانند با یک برنامه ریزی درست از تخفیف استفاده نمایند.

شما مشتری گرامی برای استفاده از این سرویس جدید لکسر به منوی مربوطه بروید یا بر روی لینک زیر کلیک کنید:

آن گروه از آزمایشگاه ها نیز که به جای خلق ایده های نو سعی میکنند از لکسر کپی برداری نمایند در این خصوص هم اگر اقدامی مشابه را انجام دهند حداقل به نفع مشتریان خواهد بود