مشتریان لکسر به محض پذیرش ابزارهای خود میتوانند از وضعیت آنها در هر مرحله مطلع شوند کافیست به وب سایت این شرکت مراجعه کرده و در بخش پیگیری وضعیت ابزار شماره پذیرش خود را وارد نمایید