بازدید دو روزه سه نفر از مدیران شرکت هگزاگون مترولوژی از ایران و امکانات شرکت لکسر

در این بازدید مدیران ارشد هگزاگون مترولوژی سوئد،ایتالیا و ترکیه حضور داشتند و تحت تاثیر توانایی های شرکت لکسر قرار گرفتند

شرکت هگزاگون مترولوژی مشتمل بر دهها شرکت مطرح جهانی از کشورهای سوییس،ایتالیا،آلمان،سوئد،آمریکا و ... است و در حوزه مترولوژی ابعادی بزرگترین مجموعه در جهان محسوب میگردد