لکسر برای سال سوم موفق به دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کننده از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران شد. ضمن تبریک به کلیه پرسنل شرکت که یقینا این گواهینامه نمایانگر همدلی همگی آنها برای احترام به مشتری و رعایت حقوق مصرف کنندگان خدمات لکسر میباشد از کلیه مشتریان گرامی نیز به خاطر اعتماد به این مجموعه کمال تشکر را داریم