جشن سی امین سالگرد تاسیس شرکت لکسر با حضور مدیران و پرسنل شرکت برگزار گردید