آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

کالیبراسیون انواع مختلف وزنه ها تا جرم 10kg ، انواع ترازو های آزمایشگاهی شامل ( دیجیتال ، آنالوگ ) و … .

کالیبراسیون انواع مختلف ظروف حجمی شامل ( بالن ، بورت ، استوانه مدرج ، پیپت تک نشان ، پیپت مندرج ، پیپت سرنگی ، سرنگ ، سمپلر ،پیستون بورت ) و … .

تجهیزات آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم

ترازوی بسیار دقیق ساخت سوییس

کمپراتور برای وزنه های سنگین

کامپراتور ساخت کشور سوئیس جهت کالیبراسیون وزنه ها

مجموعه متنوعی از وزنه های کلاس E2
در گستره های 1mg تا 10Kg

وزنه های مرجع کلاس E2

وزنه های مرجع کلاس E2

وزنه های رده کاری کلاس F1
قابل استفاده در سرویس های پرتابل

کامپراتور ساخت کشور سوئیس جهت کالیبراسیون وزنه ها

keyboard_arrow_up