بازاریابی

در مقوله بازاریابی میتوان با سه رویکرد با مشتری تعامل ایجاد کرد:

* رویکرد اطلاعاتی : در این روش محصول ( یا خدمات ) را معرفی کرده  و از فواید آن سخن میگوییم. هنگام استفاده از این رویکرد ، مقایسه با بدترین محصولات ( یا خدمات ) رقیب فکر خیلی خوبی است . زمانی از این روش باید استفاده نمود که فکر میکنیم خریداران در مورد محصولات یا خدمات ما با دقت ، با فکر و آگاهانه تصمیم میگیرند و یا زمانی که شواهدی قوی مبنی بر این داریم که قصد دارند محصولات یا خدمات ما را به جای رقبا برگزینند.

* رویکرد عاطفی : در این روش به جای منطق تکمه‌ی عواطف و احساسات را می‌فشاریم . مثلا بازاریاب نرم‌افزار ویروس یاب ممکن است با مطرح کردن این مسئله کاربران کامپیوتر را بترساند : « اگر همین حالا یک ویروس هر چه را در کامپیوتر شماست نابود کند ، چه هزینه‌ای باید بپردازید ؟ » این کشش هیجانی ممکن است از کلی اطلاعات آماری درمورد فراوانی و انواع ویروس‌های اینترنتی موثرتر باشد. از این رویکرد زمانی استفاده میکنیم که بتوانیم با بهره‌برداری از احساسات مشتریان ، این احساسات را به محصولات یا خدمات خود مرتبط کنیم یا زمانی که حدس میزنیم مشتری بر اساس احساسات تصمیم خواهد گرفت.

* رویکرد متعادل ( ترکیبی ) : در این روش میتوان ترکیبی از جذابیت های اطلاعاتی و هیجانی را به کار برد. با این روش میتوان هر دو بخش منطقی و احساسی ذهن خریدار را فعال نمود. مثلا پس از عنوانی بر اساس تاکتیک ترساندن ( هیجانی ) که می‌پرسد : « اگر ویروسی هر آنچه را در کامپیوتر شماست از بین ببرد چه می شود ؟ » ، کمی اطلاعات آماری می‌آوریم : « هر سال یکی از هر ده کامپیوتر دچار یک حمله ویروسی فاجعه‌آمیز می‌شود » در این صورت واقعیات ، نگرانی ناشی از مسئله‌ی مذکور را افزایش میدهد و مشتری را به فکر خرید می‌اندازد.

keyboard_arrow_up