خدمات اندازه گیری و مهندسی معکوس

  • اندازه گیری و مقایسه با نقشه با درستی اندازه گیری MPEE=1.7+L/333
  • اندازه گیری و مقایسه با فایل سه بعدی
  • مهندسی معکوس با پراب های تماسی
  • مهندسی معکوس با پراب های غیر تماسی Cloud Point (Laser)
  • تهیه فایل سه بعدی با نرم افزارهای Catia ، Geomagic و …
  • تصحیح و تنظیم انواع گیج ها و پانل گیج ها و … همزمان با اندازه گیری
  • برنامه نویسی CNC جهت اندازه گیری با CMM با زبان DMIS وارائه مشاوره درباره قطعات
  • آموزش
تجهیزات خدمات اندازه گیری و مهندسی معکوس

دستگاه CMM پرتابل ساخت شرکت Hexagon برای اندازه گیری به قطر 2.5 متر امکان ارائه خدمات در سایت لکسر و سایت مشتری

دستگاه CMM ثابت ساخت شرکت Hexagon با دقت 1.7+L/333 برای اندازه گیری و مهندسی معکوس با استفاده از پراب SP25 و پراب لیزری Kreon

دستگاه CMM پرتابل ساخت شرکت PMT برای اندازه گیری قطعات تا قطر 3.5 متر امکان ارائه خدمات در سایت لکسر و سایت مشتری

keyboard_arrow_up